-    

Helse og miljø

Det ytre miljø:
Vi har et konstant fokus på miljø og benytter kun godkjente kjemikaler. Gjennomvåre leverandører holder vi oss kontinuerlig oppdatert på nye og mer miljøvennlige renholdsmidler. Oseberg Renhold støtter en global tanke om en bærekraftig utvikling. Vi skal tenke globalt og handle lokalt.

Innemiljøet:
"Norges Astma og Allergiforbund" og Byggforsk har vært en naturlig informasjonskilde for Oseberg Renhold. Konklusjonen er klar: Den viktigste faktoren for et bra innemiljø er fjerning av støv.

Dokumentasjon fra forskning viser at sykefraværet øker drastisk ved høy støveksponering! Ved et høyt støvnivå blir øyne, nese og luftveier berørt i form av: Irritert rennende nese, heshet og tørrhet i halsen og hoste.

I testbygg har reduksjonen av sykefravær gitt en økt produktivitet tilsvarende 2 ganger de årlige totalkostnader med renholdet.

Ref: Byggforsk v/Steinar Nielsen

 


| Oseberg Renhold | Epost: post@osebergrenhold.no | Tlf: 93 44 15 21 | Moaveien 33, 3158 Andebu |