-    

Vikarer

Er deres ordinære renholder på permisjon eller sykemeldt?
 
Vi i Oseberg Renhold tar oss også av kortere oppdrag og er til din hjelp når du trenger det!
Vi følger opp våre vikarer og oppdragsgivere under hele avtaleperioden, slik at alle parter trives med samarbeidet.

Ved å leie vikarer fra oss sikres dere full fleksibilitet og tilgjengelighet i bemanningen.
 | Oseberg Renhold | Epost: post@osebergrenhold.no | Tlf: 93 44 15 21 | Moaveien 33, 3158 Andebu |