-    

Kvalitetsikring

Oseberg Renhold følger en norsk standard for måling av rengjøringskvalitet - NS-INSTA 800.

Når er det gjort ordentlig rent og hva er rent nok?
En norsk standard for rengjøringskvalitet gjør alle renholdsbedrifter og kunder enige om dette.
Nå er det mulig å se sammenhengen mellom pris og kvalitetsnivå.

Når det nå inngås en kontrakt med oss, har kunden et verktøy til å fastslå om vi lever opp til den avtalte kvaliteten. Flere aktører i renholdsbransjen er blitt mistenkt for å sende ut økonomisk gunstige tilbud og deretter senke kvaliteten. Våre avtaler er basert på NS-INSTA 800.
 


| Oseberg Renhold | Epost: post@osebergrenhold.no | Tlf: 93 44 15 21 | Moaveien 33, 3158 Andebu |